RWRP W PRZETWORNIKACH JEDNOCEWKOWYCH

Przetwornik nawinięty RWRP – czyli Reverse-wound, Reverse-polarity, gdzie pole magnetyczne jest odwrócone, a napędzający drut nawinięty w przeciwnym kierunku co pozwala na pełne tłumienie szumów po przełączeniu w pozycję 2 i 4 ( przy użyciu przełącznika 5 pozycyjnego).
Czy wpływa to na brzmienie całego setu? Jaka jest różnica pomiędzy RWRP a standardowo nawiniętą cewką? Środkowy przetwornik nawinięty klasycznie (nie RWRP) w środkowej pozycji po pierwsze nie będzie bezszumowy w pozycji 2 i 4 (przy użyciu przełącznika 5 pozycyjnego), będzie posiadał także więcej środkowego pasma. Ponadto, gdy środkowy przetwornik nawinięty jest klasycznie, będzie można zauważyć delikatny wzrost głośności we wszystkich pozycjach.

Obecnie posiadasz w koszyku...